idr-682
Title: [originál] [překlad]
Diskuze KRE 13
Authors: Krueger, Stephanie; Hormia-Poutanen, Kristiina ; Karlstrøm, Nina
Year: 2013
Language: eng
Keyword(s): elektronické zdroje; financování; nákup elektronických zdrojů
English keyword(s): acquisition of electronic resources; electronic sources; funding
Conference/Event: KRE 13: Knowledge, Research, Education, Praha (CZ), 2013-10-03 / 2013-10-04
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Knowledge-Research-Education
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2013-11-14, last modified 2018-07-30


Videozáznam:
Download fulltext
MP4
[Download]