idr-68
Title: [originál] [překlad]
Národní úložiště šedé literatury
Authors: Fürstová, Iveta
Year: 2011
Language: cze
Abstract: Ve veřejné správě v České republice vzniká denně velké množství šedé literatury, která v současné době není nijak systematicky shromažďována, dlouhodobě uchovávána a zpřístupňována. Řešení nabízí Digitální depozitář NUŠL.
Keyword(s): digitální knihovny; digitální repozitář; knihovnictví; Národní uložiště šedé literatury; projekt; šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; digital repository; grey literature; librarianship; National Repository of Grey Literature; project
Host item entry: Veřejná správa, ISSN 1213-6581 , roč. 22, č. 13 (2011)
Location: http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-904484.aspx
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Author works > Scholarly Articles

 

 Record created 2011-07-11, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]