idr-690
Title: [originál] [překlad]
Automatická indexace šedé literatury hesly Polytematického strukturovaného hesláře
Authors: Kocourek, Pavel
Year: 2013
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): automatická indexace; repozitáře; šedá literatura
English keyword(s): automatic indexing; grey literature; repository
Conference/Event: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2013, Praha (CZ), 2013-10-23
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2013-11-21, last modified 2018-07-30


Videozáznam:
idr-690_2 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-690_1 - Download fulltextPDF [Download]