idr-691
Title: [originál] [překlad]
Centrálny register zaverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni
Authors: Noge, Juraj ; Dušková, Marta
Year: 2013
Language: slo, eng
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): antiplagiátorské systémy; centrální register závěrečných prací; vysokoškolské práce
English keyword(s): academic theses; anti-plagiarism system; central registry of theses and dissertations
Conference/Event: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2013, Praha (CZ), 2013-10-23
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2013-11-21, last modified 2018-07-30


Plný text:
idr-691_3 - Download fulltextPDF [Download]
Videozáznam:
idr-691_4 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-691_1 - Download fulltextPDF [Download]
idr-691_2 - Download fulltextPDF [Download]