idr-697
Title: [originál] [překlad]
6. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2013
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2013
Language: cze
Keyword(s): antiplagiátorské systémy; digitální knihovny; repozitáře; výsledky výzkumu; výzkumná data; vědecká setkání; šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; grey literature; repository; research data; scientific meetings
Conference/Event: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2013, Praha (CZ), 2013-10-23
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Programs

 

 Record created 2013-11-25, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]