idr-717
Title: Jak se přizpůsobit rychlosti vývoje vědy a techniky
Authors: Koch, Ondřej
Year: 2013
Language: cze
Keyword(s): nová média; otevřený přístup; technický pokrok
English keyword(s): new media; open access; technological progress
Conference/Event: Systém sledování kvality služeb knihovny , Praha (CZ), 2013-12-13
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2014-01-23, last modified 2018-07-30


Videozáznam:
Download fulltext
MP4
[Download]