idr-724
Název: [originál] [překlad]
Indexační pravidla pro práci s Polytematickým strukturovaným heslářem (PSH)
Autoři: Skolková, Linda
Rok: 2007
Jazyk: cze
Klíčová slova: indexace; Polytematický strukturovaný heslář ; věcný popis
Anglická klíčová slova: indexing; Polythematic Structured Subject Heading System; subject control; subject description
Konference/Akce: ,
Poznámka: Tento dokument vychází z návrhů obsažených v diplomové práci věnované PSH, která byla obhájena na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v květnu 2007: SKOLKOVÁ, Linda. Polytematický strukturovaný heslář (Polythematic Structured Subject Heading System). Praha, 2007. iv, 172 s., 27 s. příl. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloslav Nič, PhD. K dispozici také na World Wide Web: <http://www.skolkova.net/diplomka/SKOLKOVA_Linda_DP_PSH.pdf>
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Polytematický strukturovaný heslář
Informativní dokumenty > Metodiky práce

 

 Záznam vytvořen dne 2014-04-02, naposledy upraven 2018-07-30.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]