idr-729
Title: Workshop legal and economic requirements of Europeana Cloud
Authors: Pejšová, Petra
Year: 2013
Language: cze, eng
Abstract: 2. 10. – 5. 10. 2013 proběhla zahraniční cesta v rámci projektu Europeana Cloud: Unlocking Europe’s Research via The Cloud pod zkratkou eCloud. Jednalo se o dva po sobě následující workshopy. První workshop byl věnován k legislativním a druhý ekonomickým otázkám fungování budoucího Europeana Cloudu. Workshopů se zúčastnila PhDr. Petra Pejšová, která je členem pracovního týmu pro právní, strategické a ekonomické otázky projektu. Workshopy proběhly na University of Edinburgh, Edinburgh, Skotsko, Velká Británie.
Keyword(s): ekonomické požadavky; Europeana Cloud; legislativní požadavky; mezinárodní spolupráce
English keyword(s): economic requirements; Europeana Cloud; international cooperation; legal requirements
Conference/Event: Workshop legal and economic requirements of Europeana Cloud, Edinburgh (GB), 2013-10-02 / 2013-10-05
Note: Jako příloha Europeana Cloud Business Model workshop.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2014-05-14, last modified 2018-07-30


Plný text:
Download fulltextPDF [Download]
Download fulltextPDF [Download] (Europeana Cloud Business Model workshop)