idr-779
Title: [originál] [překlad]
Statistiky sociálních sítí a webu NTK - září 2014
Authors: Krueger, Stephanie; Sejkotová, Markéta; Tvrdá, Martina
Year: 2014
Language: cze, eng
Keyword(s): nová média; Národní technická knihovna; public relations; sociální sítě; statistika; webové stránky
English keyword(s): National Library of Technology; new media; public relations; social networks; statistics; web sites
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Promotion
Informative Documents > Statistics

 

 Record created 2014-10-08, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltextPDF [Download] (FB statistiky)
Download fulltextPDF [Download] (Twitter statistiky)
Download fulltextPDF [Download] (Web statistiky)