idr-780
Title: [originál] [překlad]
Statistické údaje oddělení 23 (pronájem, exkurze, fotografování a natáčení) - září 2014
Authors: Krueger, Stephanie; Sejkotová, Markéta; Tvrdá, Martina
Year: 2014
Language: cze
Keyword(s): exkurze; Národní technická knihovna; pronájem; public relations; vědecká setkání
English keyword(s): field trips; hire; National Library of Technology; public relations; scientific meetings
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Promotion
Informative Documents > Statistics

 

 Record created 2014-10-08, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]