idr-78
Název: [originál] [překlad]
Digitalizace knihovního fondu NTK
Autoři: Polčák, Radim
Rok: 2009
Jazyk: cze
Nakladatel: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Klíčová slova: autorské právo; digitalizace; digitalizace informačních zdrojů; expertíza; knihovní fond; zpřístupnění
Anglická klíčová slova: access; copyright; digitization; digitization of information resources; expertise; library collection
Poznámka: Stanovisko k právní otázce
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Digitalizace
Informativní dokumenty > Analýzy

 

 Záznam vytvořen dne 2011-08-12, naposledy upraven 2018-07-30.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]