idr-802
Title: [originál] [překlad]
Šedá literatura ve fondech Národní lékařské knihovny
Authors: Záviška, Michal; Maixnerová, Lenka
Year: 2014
Language: cze, eng
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): knihovní fondy; Národní lékařská knihovna; speciální knihovny; šedá literatura
English keyword(s): grey literature; library collections; National Medical Library; special libraries
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014, Praha (CZ), 2014-10-22
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2014-10-24, last modified 2020-07-11


Plný text:
idr-802_4 - Download fulltextPDF [Download]
Videozáznam:
idr-802_3 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-802_1 - Download fulltextPDF [Download] (česká verze)
idr-802_2 - Download fulltextPDF [Download] (English version)