idr-809
Title: [originál] [překlad]
Zpřístupňování výzkumných dat, publikací a aktuálních informací o výzkumu v DANS
Authors: Dijk, Elly; Doorn, Peter
Year: 2014
Language: eng, cze
Abstract: [eng] [cze]

Keyword(s): Data Seal of Approval; digitální knihovny; EASY Electronic Archiving System; NARCIS; otevřená data; vědecká komunikace; šedá literatura
English keyword(s): Data Seal of Approval; digital libraries; EASY Electronic Archiving System; grey literature; NARCIS; open data; science communication
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014, Praha (CZ), 2014-10-22
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2014-10-24, last modified 2020-07-11


Plný text:
idr-809_4 - Download fulltextPDF [Download]
Videozáznam:
idr-809_3 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-809_1 - Download fulltextPDF [Download] (česká verze)
idr-809_2 - Download fulltextPDF [Download] (English version)