idr-819
Title: [originál] [překlad]
Referenční služby NTK
Authors: Pavelová, Alena
Year: 2011
Language: cze
Keyword(s): Národní technická knihovna; referenční služby; rešeršní služby; speciální knihovny
English keyword(s): National Library of Technology; reference services; search services; special libraries
Conference/Event: Moderní referenční služby knihoven, Praha (CZ), 2011-11-01
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library services and collections
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2014-10-31, last modified 2018-07-30


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]