idr-822
Title: [originál] [překlad]
Evaluace Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014
Authors: Vyčítalová, Hana; Charvátová, Michaela
Year: 2014
Language: cze
Abstract: Národní technická knihovna (NTK) uspořádala 7. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích. Prostřednictvím této akce je zajištěna českému publiku prezentace informací a aktualit o šedé literatuře v ČR i v zahraničí a příbuzných tématech. Konference se uskutečnila 22. října 2014 v Ballingově sále v Národní technické knihovně v Praze. K získání informací o názorech a spokojenosti účastníků konference vyl opět použit evaluační dotazník (viz. Příloha č. 2). Výsledky z dotazníků byly využity ke zhodnocení této akce a ke zlepšení přípravy, organizace a obsahové náplně příštího ročníku konference.
Keyword(s): autorské právo; digitální knihovny; hodnocení; NUŠL; Národní úložiště šedé literatury; přidružené publikace; volné licence; výzkumná data; vědecká setkání; šedá literatura
English keyword(s): copyright; digital libraries; enhanced publications; evaluation; grey literature; National Repository of Grey Literature; NRGL; public licences; research data; scientific meetings
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014, Praha (CZ), 2014-10-22
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Reports > Interim report of the project

 

 Record created 2014-11-10, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]