idr-823
Title: [originál] [překlad]
Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2013: Vyhodnocení dotazníků
Authors: Vyčítalová, Hana; Slouková, Jana
Year: 2014
Language: cze
Keyword(s): digitální knihovny; hodnocení; výzkumná data; vědecká setkání; šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; evaluation; grey literature; research data; scientific meetings
Conference/Event: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2013, Praha (CZ), 2013-10-23
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Reports > Interim report of the project

 

 Record created 2014-11-10, last modified 2018-07-30


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]