idr-831
Title: IGELU 2014 + Systém seminar
Authors: Kolátor, Jan
Year: 2014
Language: cze
Abstract: IGELU 2014 a Systémovém semináři, akce se konaly ve dnech 15 . 9 . – 4 / 4 17. 9. 2 0 1 4 a 18. 9.2014 – 19. 9. 2014 v Oxfordu . Byli zvoleni noví členové do řídícího výboru. Těžiště obou akcí se přesunulo k nástrojům Alma a Primo, zásadní z pohledu NTK jsou zkušenosti získané americkými universitami při testování zapojení těchto a dalších nástrojů do celkové infrastruktury instituce.
Keyword(s): Aleph; automatizované knihovnické systémy; Exlibris; vědecká setkání
English keyword(s): Aleph; automated library systems; Exlibris; scientific meetings
Conference/Event: International Group of Ex Libris Users Conference 2014, Oxford (GB), 2014-09-14 / 2014-09-20
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2014-11-19, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]