idr-834
Title: [originál] [překlad]
NTK Discovery: od katalogu k centralizovanému vyhledávání
Authors: Pokorný, Jan
Year: 2014
Language: cze
Keyword(s): akademické knihovny; automatizované knihovnické systémy; discovery systémy; Národní technická knihovna; strategické plánování; vysokoškolské knihovny
English keyword(s): academic libraries; automated library systems; discovery systems; National Library of Technology; strategic planning
Conference/Event: EFI 2014, Praha (CZ), 2014-11-14
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

 

 Record created 2014-11-20, last modified 2018-12-07


Videozáznam:
idr-834_2 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-834_1 - Download fulltextPDF [Download]