idr-836
Title: [originál] [překlad]
CzechElib – kde jsme
Authors: Svoboda, Martin
Year: 2014
Language: cze
Keyword(s): EIZ; elektronické zdroje; informační podpora vědy a výzkumu; Národní centrum pro elektronické informační zdroje; Národní technická knihovna
English keyword(s): electronic sources; information support for R&D; National Centre; National Library of Technology
Conference/Event: EFI 2014, Praha (CZ), 2014-11-14
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > CzechELib
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2014-11-20, last modified 2018-12-07


Videozáznam:
idr-836_2 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-836_1 - Download fulltextPDF [Download]