idr-847
Title: [originál] [překlad]
Shrnutí panelové diskuse v NTK
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2014
Language: cze
Keyword(s): informační služby; knihovny; Národní technická knihovna; vědeckotechnická politika
English keyword(s): information services; libraries; National Library of Technology; scientific and technical politics
Conference/Event: 5 let NTK v Dejvicích, Praha (CZ), 2014-10-09
Note: Videozáznam z panelové diskuze je k dispozici na adrese http://repozitar.techlib.cz/record/843
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Promotion
Promotional Materials > Press releases

 

 Record created 2014-11-21, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]