idr-852
Title: [originál] [překlad]
Di-XL – 3. setkání partnerů
Authors: Dostál, Ondřej
Year: 2014
Language: cze
Abstract: Cílem cesty do Kaunasu v květnu 2014 bylo třetí setkání řešitelů projektu Di - XL. Na programu bylo zhodnocení fáze projektu, která se věnovala navazování kontaktů mezi knihovnami a organizacemi CŽU, diskuse o podobě písemného Modelu této spolupráce, jako i plán šíření dosavadních výsledků a povědomí o projektu.
Keyword(s): celoživotní vzdělávání; projekty; vědecká setkání
English keyword(s): permanent education; projects; scientific meetings
Conference/Event: Kaunas (LT), 2014-05-19 / 2014-05-20
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > DiXL
Reports > Business reports

 

 Record created 2014-12-03, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]