idr-853
Title: [originál] [překlad]
Di-XL – 4. setkání partnerů a konference “Libraries as Powerful Partners in Promoting Results of Lifelong Learning Projects”
Authors: Dostál, Ondřej
Year: 2014
Language: cze
Abstract: C esta do Rigy v září 2014 přinesla posl ední osobní setkání s řešitel i projektu Di - XL. Na programu setkání byla revize dosáhnutých výsledků a plán jejich šíření. Na navazující konferenci „Knihovny jako významný partner při šíření a využívání projektů celoživotního učení“ řešitelé představili výsledky projektu a pokusili se j e uvést do evropského kontextu. Konference se zúčastnili knihovní ci , zástupci organizací celoživotního vzdělávání a širší odborn á veřejnost z partnerských zemí . Cílem evropského projektu Di - XL ( realizovaného v rámci EU Lifelong Learning Programme) je podpořit spolupráci mezi knihovnami a organizacemi celoživotního učení v oblasti šíření výsledk ů projektů EU LLP . V rámci dosažení tohoto cíle vznikla analýza potřeb, praktické příklady a model spolupráce. Tyto h matatelné výsledky projektu partneři šíří mezi klíčové (východo - ) evropské hráče v obou sektorech.
Keyword(s): celoživotní vzdělávání; knihovny; projekty; vědecká setkání
English keyword(s): libraries; permanent education; projects; scientific meetings
Conference/Event: Libraries as Powerful Partners in Promoting Results of Lifelong Learning Projects, Riga (LV), 2014-09-17 / 2014-09-19
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > DiXL
Reports > Business reports

 

 Record created 2014-12-03, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]