idr-855
Title: [originál] [překlad]
Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení: metodický materiál
Authors: Di-XL
Year: 2014
Language: cze, eng
Publisher: Baltic Bright
ISBN: 978-9934-8460-4-5
Keyword(s): celoživotní vzdělávání; knihovny; metody; projekty
English keyword(s): libraries; methods; permanent education; projects
Project no.: 551194-LLP-1-2012-LV-KA4
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > DiXL
Informative Documents > Methodics

 

 Record created 2014-12-03, last modified 2018-07-30