idr-863
Title: [originál] [překlad]
Novinky v bráně ART: Současný stav výhled
Authors: Bartošová, Hana; Chrástová, Lucie
Year: 2014
Language: cze
Keyword(s): informační prameny; katalogy; oborové informační systémy; umění
English keyword(s): art; branch information systems; catalogues; information sources
Conference/Event: Okna oborů dokořán! Proč a jak využívat oborové brány & jak dál v CPK?, Praha (CZ), 2014-12-02
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > Library services and collections
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2014-12-05, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]