idr-869
Title: [originál] [překlad]
Virtuální polytechnická knihovna-současnost a budoucnost
Authors: Ouzká, Marcela
Year: 2014
Language: cze
Keyword(s): informační prameny; meziknihovní výpůjční služby; oborové informační systémy
English keyword(s): branch information systems; information sources; interlibrary circulation services
Conference/Event: Okna oborů dokořán! Proč a jak využívat oborové brány & jak dál v CPK?, Praha (CZ), 2014-12-02
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > Virtual Polytechnic Library
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2014-12-10, last modified 2020-07-11


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]