idr-875
Title: Sixteenth International Conference on Grey Literature: Grey Literature Lobby: Engines nad Requesters for Change
Authors: Pejšová, Petra
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Za NTK se konference zúčastnila PhDr. Petra Pejšová z oddělení 46, která přednesla příspěvek na téma Free Licences and Creative Commons: A Powerful Tool for Open Access Publishing in Grey Literature a byla spoluautorem příspěvku Publishing Geodesy, Topography and Cartography Research via Invenio. Konference se zabývala transformací organizace práce s šedou literaturou jak na základě technologického vývoje, tak v důsledku změny v oblasti publikování a licencování vědecké literatury, vlivu Open Access a otevírání vědeckých dat.
Keyword(s): autorské právo; otevřená data; otevřený přístup; vědecká komunikace; šedá literatura
English keyword(s): copyright; grey literature; open access; open data; science communication
Conference/Event: Sixteenth International Conference on Grey Literature: Grey Literature Lobby: Engines nad Requesters for Change, Washington, D.C. (US), 2014-12-06 / 2014-12-11
Note: Prezentaci ke konferenčnímu příspěvku Petry Pejšové naleznete na adrese: http://repozitar.techlib.cz/record/876
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Reports > Business reports

 

 Record created 2015-01-13, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]