idr-89
Title: [originál] [překlad]
4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2011
Language: cze, eng
Abstract: NTK ve spolupráci s VŠE pořádala 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťovala prezentaci a odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice. Seminář kontinuálně sleduje stav řešení projektu, v jehož rámci bylo vytvořeno Národní úložiště šedé literatury (NUŠL). Projekt podpořilo v letech 2008 až 2011 Ministerstvo kultury ČR. V roce 2011 se projekt nacházel v závěrečné fázi a na semináři byly prezentovány výsledky, kterých bylo během řešení pilotního projektu dosaženo, a výhled do budoucnosti. Seminář byl určen knihovníkům, správcům sbírek, IT pracovníkům, ale i vedoucím pracovníkům a autorům, které zajímají možnosti zveřejňování výsledků výzkumné práce a možnosti získávání aktuálních dokumentů.
Keyword(s): digitální knihovny; Národní technická knihovna; Projekt; Seminář; Šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; Grey literature; Národní technická knihovna; Project; Seminar
Conference/Event: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2011, Praha (CZ), 2011-10-25
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Programs

 

 Record created 2011-11-02, last modified 2018-07-30


Plný text:
Download fulltextPDF [Download]
Download fulltextPDF [Download] (English version)