idr-891
Title: [originál] [překlad]
GreyForum 3.1 – Policy Development – the Pisa Declaration
Authors: Pejšová, Petra
Year: 2014
Language: cze
Abstract: Workshop GreyForum 3.1, ISTI-CNR Italy, Pisa 5. - 8. 4. 2014, Itálie. Za NTK se workshopu zúčastnila PhDr. Petra Pejšová z oddělení 46, která v rámci "Participant Showcase" session prezentovala projekt EOD. Workshop se zabýval politikou rozvoje šedé literatury směrem k open accessu, open data, open standarts, open science, jejímž výsledkem bude – the Pisa Declaration. Workshop byl spolupořádán s OpenAIRE - databáze, která je podporována Evropskou komisí pro ukládání výstupů z ní dotovaných projektů. Na workshopu byla příležitost prodiskutovat politiku OpenAIR v souvislosti s NUŠL. Dále zde byla příležitost osobně oslovit přednášející na podzimní Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, kterou pořádá NTK.
Keyword(s): otevřený přístup; výzkumná data; vědecká komunikace; šedá literatura
English keyword(s): grey literature; open access; research data; science communication
Conference/Event: GreyForum 3.1, Pisa (IT), 2014-04-05 / 2014-04-08
Note: Český překlad Deklarace z Pisy (výsledku akce popsané v této cestovní zprávě) je dostupný také z institucionálního repozitáře NTK http://repozitar.techlib.cz/record/881. Další jazykové mutace jsou dostupné v repozitáři GreyGuide http://greyguide.isti.cnr.it/index.php?langver=en.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Reports > Business reports

 

 Record created 2015-03-30, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]