idr-893
Název: XVI. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
Autoři: Procházková, Petra; Kožuchová, Darina
Rok: 2014
Jazyk: slo
Abstrakt: Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitele Slovenské národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko- informačních služeb a navázání mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR, ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou předkládány řediteli Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven zastoupených v komisi. XVI. zasedání proběhlo ve Veřejné knihovně M. Rešetku v Trenčíne. Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK. Letošní zasedání bylo zaměřeno na prezentaci projektů digitalizace v SNK, knihovní služby a aktuální problémy knihoven. Účast zástupců Národní technické knihovny na Národní komisi pro služby SR má velký význam nejen pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci, ale také pro navazování kontaktů a vzájemné spolupráci.
Klíčová slova: informační prameny; informační služby; knihovny; Slovenská národní knihovna
Anglická klíčová slova: information services; information sources; libraries; Slovenská národná knižnica
Konference/Akce: 16. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR, Trenčín (SK), 2014-06-11 / 2014-06-12
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Elektronické zdroje
Projekty a činnosti > Služby a fondy
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2015-04-02, naposledy upraven 2018-07-30.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]