idr-895
Název: [originál] [překlad]
LIBER 43rd Annual Conference
Autoři: Svoboda, Martin; Žižková, Štěpánka
Rok: 2014
Jazyk: cze
Abstrakt: Na konferenci LIBER konané ve dnech 2. – 4. 7. 2014 v Národní knihovně Lotyšska v Rize účastníci této služební cesty vyslechli přednášky zejména z tematického okruhu Open Acces, metody zpřístupnění informací pro vědeckou a akademickou komunitu a účastnili se jednání jak v rámci četných workshopů, tak i práce a hlasování v plénu. Do řídícího výboru LIBER byl zvolen zástupce z NTK
Klíčová slova: otevřený přístup; speciální knihovny; vědecká komunikace
Anglická klíčová slova: open access; science communication; special libraries
Konference/Akce: LIBER 43rd Annual Conference: Reserch Libraries in the 2020 Information Landscape, Riga (LV), 2014-07-02 / 2014-07-05
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2015-04-02, naposledy upraven 2018-12-07.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]