idr-895
Title: [originál] [překlad]
LIBER 43rd Annual Conference
Authors: Svoboda, Martin; Žižková, Štěpánka
Year: 2014
Language: cze
Abstract: Na konferenci LIBER konané ve dnech 2. – 4. 7. 2014 v Národní knihovně Lotyšska v Rize účastníci této služební cesty vyslechli přednášky zejména z tematického okruhu Open Acces, metody zpřístupnění informací pro vědeckou a akademickou komunitu a účastnili se jednání jak v rámci četných workshopů, tak i práce a hlasování v plénu. Do řídícího výboru LIBER byl zvolen zástupce z NTK
Keyword(s): otevřený přístup; speciální knihovny; vědecká komunikace
English keyword(s): open access; science communication; special libraries
Conference/Event: LIBER 43rd Annual Conference: Reserch Libraries in the 2020 Information Landscape, Riga (LV), 2014-07-02 / 2014-07-05
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2015-04-02, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]