idr-898
Title: [originál] [překlad]
Digitálna knižnica 2014
Authors: Krueger, Stephanie; Skenderija, Sasha
Year: 2014
Language: eng
Abstract: Témata konference byla do určité míry relevantní pro aktivity NTK, zejména prezentace zástupců vědeckých knihoven a knihoven se zaměřením na technické a přírodní vědy. Naopak některé prezentace byly přínosné pro knihovny poskytující služby pro společenské a humanitní vědy a knihovny s archivní povinností. Nejvíce relevantní informace z konference o vzorcích chování uživatelů online zdrojů a o požadavcích Horizon 2020 byly přeneseny do aktivit současných týmů pro služby a komunikaci knihovny. NTK se musí i nadále věnovat naplňování své mise směrem k rozvoji repozitářů a podpory open accessu.
Keyword(s): digitální knihovny; knihovny; otevřený přístup
English keyword(s): digital libraries; libraries; open access
Conference/Event: Digitálna knižnica 2014, Jasná (SK),
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2015-04-09, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]