idr-898
Název: [originál] [překlad]
Digitálna knižnica 2014
Autoři: Krueger, Stephanie; Skenderija, Sasha
Rok: 2014
Jazyk: eng
Abstrakt: Témata konference byla do určité míry relevantní pro aktivity NTK, zejména prezentace zástupců vědeckých knihoven a knihoven se zaměřením na technické a přírodní vědy. Naopak některé prezentace byly přínosné pro knihovny poskytující služby pro společenské a humanitní vědy a knihovny s archivní povinností. Nejvíce relevantní informace z konference o vzorcích chování uživatelů online zdrojů a o požadavcích Horizon 2020 byly přeneseny do aktivit současných týmů pro služby a komunikaci knihovny. NTK se musí i nadále věnovat naplňování své mise směrem k rozvoji repozitářů a podpory open accessu.
Klíčová slova: digitální knihovny; knihovny; otevřený přístup
Anglická klíčová slova: digital libraries; libraries; open access
Konference/Akce: Digitálna knižnica 2014, Jasná (SK),
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2015-04-09, naposledy upraven 2018-12-07.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]