idr-89
Název: [originál] [překlad]
4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury
Autoři: Národní technická knihovna
Rok: 2011
Jazyk: cze, eng
Abstrakt: NTK ve spolupráci s VŠE pořádala 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťovala prezentaci a odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice. Seminář kontinuálně sleduje stav řešení projektu, v jehož rámci bylo vytvořeno Národní úložiště šedé literatury (NUŠL). Projekt podpořilo v letech 2008 až 2011 Ministerstvo kultury ČR. V roce 2011 se projekt nacházel v závěrečné fázi a na semináři byly prezentovány výsledky, kterých bylo během řešení pilotního projektu dosaženo, a výhled do budoucnosti. Seminář byl určen knihovníkům, správcům sbírek, IT pracovníkům, ale i vedoucím pracovníkům a autorům, které zajímají možnosti zveřejňování výsledků výzkumné práce a možnosti získávání aktuálních dokumentů.
Klíčová slova: digitální knihovny; Národní technická knihovna; Projekt; Seminář; Šedá literatura
Anglická klíčová slova: digital libraries; Grey literature; Národní technická knihovna; Project; Seminar
Konference/Akce: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2011, Praha (CZ), 2011-10-25
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Národní úložiště šedé literatury
Projekty a činnosti > Konference
Konferenční materiály > Programy

 

 Záznam vytvořen dne 2011-11-02, naposledy upraven 2018-07-30.


Plný text:
Stáhnout plný textPDF [Stáhnout]
Stáhnout plný textPDF [Stáhnout] (English version)