idr-908
Title: [originál] [překlad]
Memorandum o společném zájmu
Authors: České vysoké učení technické v Praze; Národní technická knihovna; Městská část Praha 6; Univerzita Karlova v Praze; Ústav organické chemie a biochemie; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Year: 2015
Language: cze
Keyword(s): univerzity; veřejná prostranství; vysokoškolské areály
English keyword(s): public open spaces; universities; university campuses
Note: Memorandum podepsali 17.6.2015 na základě předchozích jednáná Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny, Petr Konvalinka, rektor Českého vysokého učení technického v Praze, Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy v Praze, Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Karel Melzoch, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Ondřej Kolář, starosta Městské části Praha 6. Video z průběhu podpisu memoranda je k dispozici v IDR NTK na adrese http://repozitar.techlib.cz/record/910
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library Organization
Informative Documents > Legal Documents

 

 Record created 2015-06-26, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]