idr-909
Název: [originál] [překlad]
LIBER 44th Annual Conference: Towards Open Science
Autoři: Žižková, Štěpánka
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: Na konferenci LIBER konané ve dnech 24. – 26. 6. 2015 v budově Imperial Colledge v Londýně účastnice této služební cesty vyslechla přednášky zejména z tematického okruhu Open Acces, Open Data a Open Science, metody zpřístupnění informací pro vědeckou a akademickou komunitu a účastnila se jednání jak v rámci četných workshopů, tak i práce a hlasování v plénu.
Klíčová slova: otevřený přístup; speciální knihovny; vysokoškolské knihovny; vědecká komunikace; vědecká setkání
Anglická klíčová slova: academic libraries; open access; science communication; scientific meetings; special libraries
Konference/Akce: LIBER 44th Annual Conference, Londýn (GB), 2015-06-24 / 2015-06-26
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2015-07-03, naposledy upraven 2018-12-07.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]