idr-924
Title: EBSCO eBooks a GOBI : modely akvizice elektronických a tištěných knih
Authors: Synek, Pavel ; Bačík, Tomáš
Year: 2015
Language: cze
Keyword(s): EBSCO; elektronické knihy; elektronické zdroje; GOBI
English keyword(s): EBSCO; electronic books; electronic sources; GOBI
Conference/Event: E-knihy I. 2015, Praha (CZ) , 2015-09-29
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-10-09, last modified 2018-12-07


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]