idr-927
Title: Zkušenosti s výpůjčkami Flexibookss implementací do knihovního systému ARL
Authors: Hladíková, Marcela
Year: 2015
Language: cze
Keyword(s): elektronické knihy; elektronické zdroje; Flexibooks; UJEP; Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
English keyword(s): electronic books; electronic sources; Flexibooks; J. E. Purkyne University Research Library; UJEP
Conference/Event: E-knihy I. 2015, Praha (CZ), 2015-09-29
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-10-09, last modified 2018-12-07


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]