idr-955
Title: ERMS: Správa elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Karlově
Authors: Beitlová, Michaela
Year: 2015
Language: cze
Abstract: ERMS Electronic Resource Management System - Systém pro správu EIZ a jeho provoz na Univerzitě Karlově v Praze.
Keyword(s): automatizované knihovnické systémy; elektronické zdroje; informační prameny
English keyword(s): automated library systems; electronic sources; information sources
Conference/Event: Správa elektronických informačních zdrojů (EIZ) a moderní autentizační metody Shibboleth a EZproxy, Praha (CZ), 2015-11-10
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-11-11, last modified 2018-07-30


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]