idr-956
Title: [originál] [překlad]
Akvizice a správa licencí elektronických informačních zdrojů (EIZ)
Authors: Urválek, Petr
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Nákup elektronických informačních zdrojů a následná správa jejich licencí z pohledu Ústřední knihovny Umiverzity Karlovy v Praze.
Keyword(s): akvizice; elektronické zdroje; licence
English keyword(s): acquisition; electronic sources; licences
Conference/Event: Správa elektronických informačních zdrojů (EIZ) a moderní autentizační metody Shibboleth a EZproxy, Praha (CZ), 2015-11-10
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-11-11, last modified 2018-07-30


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]