idr-958
Title: Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Charakteristika jednotlivých typů šedé literatury pro zařazování dokumentů a záznamů do typologie Národního úložiště šedé literatury.
Keyword(s): Národní úložiště šedé literatury; šedá literatura
English keyword(s): grey literature; National repository of grey literature
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Informative Documents > Methodics

 

 Record created 2015-11-11, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]