idr-958
Název: Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury
Autoři: Národní technická knihovna
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: Charakteristika jednotlivých typů šedé literatury pro zařazování dokumentů a záznamů do typologie Národního úložiště šedé literatury.
Klíčová slova: Národní úložiště šedé literatury; šedá literatura
Anglická klíčová slova: grey literature; National repository of grey literature
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Národní úložiště šedé literatury
Informativní dokumenty > Metodiky práce

 

 Záznam vytvořen dne 2015-11-11, naposledy upraven 2018-12-07.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]