idr-959
Title: [originál] [překlad]
Vufind 2.0: Příklad využití OS v knihovnách
Authors: Kolátor, Jan
Year: 2015
Language: cze
Keyword(s): automatizované knihovnické systémy; katalogy; otevřený software
English keyword(s): automated library systems; catalogues; open source software
Conference/Event: Discovery a linkovací technologie, Praha (CZ), 2015-11-03
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-11-13, last modified 2018-12-07


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]