idr-962
Title: Linkovací systémy, jejich využití v praxi a propojení s Google Scholar
Authors: Zach, Michael
Year: 2015
Language: cze
Keyword(s): automatizované knihovnické systémy; elektronické zdroje; katalogy; OpenURL; SFX
English keyword(s): automated library systems; catalogues; electronic sources; OpenURL; SFX
Conference/Event: Discovery a linkovací technologie, Praha (CZ), 2015-11-03
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-11-13, last modified 2018-07-30


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]