idr-998
Title: [originál] [překlad]
Převod dokumentů do PDF pro potřeby NUŠL
Authors: Národní technická knihovna; Charvátová, Michaela
Year: 2016
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Keyword(s): digitální knihovny; elektronické zdroje; PDF; šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; electronic sources; grey literature; PDF
Conference/Event: ,
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Informative Documents > Methodics

 

 Record created 2016-04-19, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]