idr-999
Název: [originál] [překlad]
Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny
Autoři: Řihák, Jakub; Kolátor, Jan
Rok: 2016
Jazyk: cze
Abstrakt: V průběhu semináře byly akcentovány témata strategie digitalizace větších knihoven s ohledem na výběr podkladů a technologií, dále způsoby a nástroje k uchovávání, popisu a zpřístupnění digitalizovaného fondu. NTK v současnosti řeší stejné problémy jako krajské knihovny a národní knihovna, jako přínosné se tedy jeví spolupráce mezi institucemi. Podnětné byly informace o aplikacích pro Kramerius, které NTK plánuje otestovat a možnost využít institucionálního Krameria i pro jiné knihovny na základě omezení přístupu. Přínosné bylo také navázání kontaktů s oddělením NKP věnujícímu se tvorbě standardů pro metadatový popis.
Klíčová slova: digitalizace; digitální knihovny
Anglická klíčová slova: digital libraries; digitalization
Konference/Akce: Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny, Brno (CZ), 2016-04-06 / 2016-04-07
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Digitalizace
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2016-04-22, naposledy upraven 2018-12-07.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]