idr-999
Title: [originál] [překlad]
Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny
Authors: Řihák, Jakub; Kolátor, Jan
Year: 2016
Language: cze
Abstract: V průběhu semináře byly akcentovány témata strategie digitalizace větších knihoven s ohledem na výběr podkladů a technologií, dále způsoby a nástroje k uchovávání, popisu a zpřístupnění digitalizovaného fondu. NTK v současnosti řeší stejné problémy jako krajské knihovny a národní knihovna, jako přínosné se tedy jeví spolupráce mezi institucemi. Podnětné byly informace o aplikacích pro Kramerius, které NTK plánuje otestovat a možnost využít institucionálního Krameria i pro jiné knihovny na základě omezení přístupu. Přínosné bylo také navázání kontaktů s oddělením NKP věnujícímu se tvorbě standardů pro metadatový popis.
Keyword(s): digitalizace; digitální knihovny
English keyword(s): digital libraries; digitalization
Conference/Event: Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny, Brno (CZ), 2016-04-06 / 2016-04-07
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Digitization
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2016-04-22, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]