Institutional digital repository NTK 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
1. Conference on Grey Literature and Repositories: Proceedings 2014: the value of grey literature
Národní technická knihovna
Plný text: Download fulltextPDF
2. Evaluace Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014
Vyčítalová, Hana; Charvátová, Michaela
Národní technická knihovna (NTK) uspořádala 7. [...]
Plný text: Download fulltextPDF
3. Dynamické zobrazování výsledků nejen z oblasti šedé literatury: „tematické stránky“
Kocourek, Pavel
Bude představeno dynamické zobrazování informací pro předem defi novaný okruh věcných témat, možnosti zobrazování výsledků a jejich uspořádání s využitím dat z Národního úložiště šedé literatury. [...]
Videozáznam: idr-811_3 - Download fulltextMP4
Prezentace: idr-811_1 - Download fulltextPDF; idr-811_2 - Download fulltextPDF
4. 7. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích
Národní technická knihovna
Program konference spolu s abstrakty jednotlivých příspěvků.
Conference programme and abstracts..

Plný text: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
5. Zpřístupňování výzkumných dat, publikací a aktuálních informací o výzkumu v DANS
Dijk, Elly; Doorn, Peter
DANS podporuje trvalý přístup k digitálním datům z nizozemského výzkumu. [...]
Plný text: idr-809_4 - Download fulltextPDF
Videozáznam: idr-809_3 - Download fulltextMP4
Prezentace: idr-809_1 - Download fulltextPDF; idr-809_2 - Download fulltextPDF
6. Repozitář a webový portál GreyGuide: Odpověď GreyNet na Deklaraci z Pisy
Farace, Dominic
V prosinci 2013 byl zahájen provoz repozitáře GreyGuide, spravovaného společností GreyNet. [...]
Plný text: idr-808_4 - Download fulltextPDF
Videozáznam: idr-808_3 - Download fulltextMP4
Prezentace: idr-808_1 - Download fulltextPDF; idr-808_2 - Download fulltextPDF
7. Přidružené publikace v zemích V4
Görögh, Edith; Kędzierska, Edyta; Kavalchuk, Natalia; Stepniak, Jolanta ; et al
V příspěvku bude představen projekt „Rozšířená vědecká komunikace: Národní iniciativy v řízení výzkumných dat v zemích Visegrádské čtyřky“. [...]
Plný text: idr-807_4 - Download fulltextPDF
Videozáznam: idr-807_3 - Download fulltextMP4
Prezentace: idr-807_1 - Download fulltextPDF; idr-807_2 - Download fulltextPDF
8. Creative Commons 4.0
Myška, Matěj
Příspěvek se zaměří na nové licence Creative Commons 4.0 a možnosti a limity jejich využívání pří zpřístupňování šedé literatury, a to i v kontextu rekodifi kace soukromého práva v České republice.
The paper will focus on the new Creative Commons 4.0 licences and the possibilities and limits of their use in making gray literature available in the context of the recodification of private law in the Czech Republic..

Plný text: idr-806_4 - Download fulltextPDF
Videozáznam: idr-806_3 - Download fulltextMP4
Prezentace: idr-806_1 - Download fulltextPDF; idr-806_2 - Download fulltextPDF
9. Ochrana soukromí a anonymizace osobních údajů u repozitářů šedé literatury
Koščík, Michal
Aktuální trendy v judikatuře Evropského soudního dvora nasvědčují skutečnosti, že i osoba, která systematicky zpracovává dokumenty do repozitáře, může být zpracovatelem osobních údajů. [...]
Plný text: idr-805_4 - Download fulltextPDF
Videozáznam: idr-805_3 - Download fulltextMP4
Prezentace: idr-805_1 - Download fulltextPDF; idr-805_2 - Download fulltextPDF
10. Zpřístupňování informačních zdrojů včetně šedé literatury v Zeměměřičské knihovně
Drozda, Jiří; Synková, Veronika
Zeměměřická knihovna využila přednastavenou verzi Invenia nejen pro svůj digitální repozitář, ale také jako řešení jednotného přístupu ke svým informačním fondům. [...]
Plný text: idr-804_4 - Download fulltextPDF
Videozáznam: idr-804_3 - Download fulltextMP4
Prezentace: idr-804_1 - Download fulltextPDF; idr-804_2 - Download fulltextPDF

Institutional digital repository NTK : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.