Institucionální digitální repozitář NTK nalezeno 26 záznamů  začátekpředchozí17 - 26  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
17. Bringing it all together - a national CRIS with a national consortia model incorporating a national co-ordination of Open Access
Karlstrøm, Nina
The presentation will focus on the setting up of the Norwegian CRIStin, Current Research Information System in Norway. [...]
Videozáznam: idr-673_2 - Stáhnout plný textMP4
Prezentace: idr-673_1 - Stáhnout plný textPDF
18. Využití Creative Commons licencí pro šedou literaturu
Pejšová, Petra
Plný text: Stáhnout plný textPDF
19. Ministerský návrh novely autorského zákona: Se zřetelem na digitální služby knihoven
Matušík, Zdeněk
Videozáznam: idr-564_2 - Stáhnout plný textMP4
Prezentace: idr-564_1 - Stáhnout plný textPDF
20. Vybrané právní aspekty Open Access
Marek, Jiří
Příspěvek se zaměří praktické právní problémy související s aplikováním otevřeného přístupu k vědeckým textům. [...]
Videozáznam: idr-480_2 - Stáhnout plný textMP4
Prezentace: idr-480_1 - Stáhnout plný textPDF.PDF
21. Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV
Svoboda, Martin; Bayer, Jan
Článek obsahuje především postup a výsledky řešení výzkumného záměru MSM 000010001 "Zajištění informačních zdrojů a služeb z oblasti techniky a příbuzných věd pro výzkum a vývoj v letech 1999 - 2004. [...]
Plný text: Stáhnout plný textPDF
22. Zpřístupnění bibliografických dat Katalogu NTK a Národní databáze ISSN za podmínek odpovídajících režimu Open Definition
Polčák, Radim; Myška, Matěj; Šavelka, Jaromír
Plný text: Stáhnout plný textPDF
23. Právní aspekty knihovních služeb
Šavelka, Jaromír
Příspěvek bude zaměřen na představení jádra autorskoprávní regulace dopadající na oblast poskytování knihovních služeb. [...]
Videozáznam: idr-299_2 - Stáhnout plný textMP4
Prezentace: idr-299_1 - Stáhnout plný textPDF
24. Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR
Žižková, Štěpánka
Příspěvek posluchačům stručně připomene, co jsou EIZ a přiblíží způsoby jejich zpřístupňování. [...]
Videozáznam: idr-298_2 - Stáhnout plný textMP4
Prezentace: idr-298_1 - Stáhnout plný textPDF
25. Zařazení šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury
Fürstová, Iveta
Plný text: Stáhnout plný textPDF
26. Využití Creative Commons licencí v Národním úložišti šedé literatury
Pejšová, Petra
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Institucionální digitální repozitář NTK : nalezeno 26 záznamů   začátekpředchozí17 - 26  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Nastavte si osobní emailové upozornění nebo si přidejte do čtečky odběr RSS.