Institutional digital repository NTK 211 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
1. Evaluace 12. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích: vyhodnocení dotazníků
Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra
Shrnutí výsledků dotazníků hodnotících 12. [...]
External links: Download fulltextPlný text; Download fulltextPlný text
2. Conference on Grey Literature and Repositories: Proceedings 2019
External link: Download fulltextPlný text
3. 12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích
Národní technická knihovna
External links: Download fulltextPlný text; Download fulltextPlný text; Download fulltextVideozáznam
4. CLARIN-DSpace repozitář v LINDAT/CLARIN: FAIR repozitář pro jazyková data LINDAT/CLARIN
Straňák, Pavel; Košarko, Ondřej; Mišutka, Jozef
Prezentujeme softwarové řešení a zkušenosti s provozem repozitáře pro jazyková data a nástroje pro zpracování přirozených jazyků - LINDAT/CLARIN. [...]
External links: Download fulltextPrezentace; Download fulltextVideozáznam; Download fulltextPlný text
5. Dopad směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu na činnost knihoven a repozitářů
Myška, Matěj
Pro činnost knihoven a repozitářů jsou z nově přijaté směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu nejrelevantnější ustanovení týkající se výjimek a omezení. [...]
External links: Download fulltextPrezentace; Download fulltextPrezentace; Download fulltextVideozáznam
6. Increasing the visibility of grey literature in Algerian institutional repositories
Ahcene, Babori; Nabil, Aknouche
Cílem tohoto příspěvku je definovat přínosy a vliv institucionálních repozitářů, jejich role při podpoře vědeckého výzkumu a zvýšení globální viditelnosti a významu šedé literatury prostřednictvím zodpovězení následujících otázek: Jaké jsou nejlepší postupy pro zlepšení viditelnosti šedé literatury? Jak bychom mohli dosáhnout náležitého zviditelnění šedé literatury v institucionálním repozitáři v Alžírsku?
This paper aims to discover the benefits and the impact of institutional repositories and its role to support the scientific research and enhancing the global visibility and impact of grey literature through answering the following questions: Which are the best practices to improve the visibility of grey literature? How could we achieve a high visibility of grey literature in Algerian institutional repository?

External links: Download fulltextPrezentace; Download fulltextPrezentace; Download fulltextVideozáznam; Download fulltextPlný text
7. Integrace VŠKP do Univerzitního repozitáře TUL
Vencláková, Jitka; Trykarová, Markéta
Příspěvek mapuje proces budování a zprovozňování digitálního repozitáře Technické univerzity v Liberci [...]
External links: Download fulltextPrezentace; Download fulltextPrezentace; Download fulltextVideozáznam; Download fulltextPlný text
8. Measuring the value of open access ETDs in the Algerian digital repositories: an evaluative study
Mettai, Khaled; Boumarafi, Behdja
V posledních letech vzniká stále více šedé literatury a zejména vysokoškolských závěrečných prací v digitální podobě [...]
External links: Download fulltextPrezentace; Download fulltextPrezentace; Download fulltextVideozáznam; Download fulltextPlný text
9. Narrowing the gap of the digital divide: how NSTL contributes
Xu, Xiaomu; Leng, Ling
In China, a digital divide results from geographical conditions, unbalanced economic development, individual differences, and other factors. [...]
External links: Download fulltextPlný text; Download fulltextVideozáznam; Download fulltextPrezentace
10. Šedá konference po jedenácté
Vyčítalová, Hana
Článek krátce popisuje historii Konferece o šedé literatuře a repozitářích a zve na její 11. [...]
External link: Download fulltextPlný text

Institutional digital repository NTK : 211 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.